O nás

Poskytuji technicko-inženýrské, servisní a obchodní služby pro zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby ve Středočeském kraji, především v okresech Kladno, Rakovník, Beroun a hl. m. Praha.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

Certifikáty a osvědčení:

Osvědčení o zaškolení k provádění kontrol
technického stavu přenosných žebříků a regálů

Odborně způsobilá osoba v prevenci
rizik - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 Odborně způsobilá osoba v požární ochraně Osvědčení BOZP 2017

Osvědčení BOZP 2016
Evropský certifikát důvěryhodnosti
firem 2017
Osvědčení - prevence rizik v oblasti BOZP,
podle zák. 309/2006 Sb.