Služby

Technicko-inženýrské:

 • komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO a preventisty PO
 • zpracování dokumentace PO
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (technik BOZP)
 • zpracování dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek
 • konzultace a poradenství v oboru PO a BOZP
 • instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty a východy, zákazy, příkazy apod.)
 • odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
 • požární preventivní kontroly a kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti, včetně zápisu o provedení kontroly
 • školení řidičů – referentů

Servisní:

 • Instalace, revize a dílenské opravy všech druhů hasicích přístrojů
 • Instalace, revize a servis hydrantových systémů a požárních vodovodů
 • Realizace zákazového a výstražného značení v objektech pomocí tabulek

 

Obchod:

Požární bezpečnost staveb:

 • přenosné hasicí přístroje
 • pojízdné hasicí přístroje
 • hydrantové systémy, hydrantové skříně a boxy
 • požární hadice a armatury
 • zařízení pro identifikaci kouře

Ostatní:

 • Ochranné pracovní pomůcky